System som styr sig själva

Våra helautomatiska kransystem är robusta och lätta att handha.

Många kunder har tillverkningsprocesser med repetitiva moment som till exempel att doppa material i reningsbad före ytbehandling.


Blücher Vildbjerg DK

Helautomatiska system används av företag inom tillverkningsindustrin, där kraven på flexibilitet och långsiktig driftsäkerhet är höga.

Semi-automatiska och distansstyrda kransystem
Det kan till exempel handla om att lasten är för farlig för att kranföraren skall kunna stå bredvid och manövrera kranen. Så var fallet på Forsmarks kärnkraftverk, där lådor med radioaktivt material skulle hanteras i en lagerbyggnad. Den kranen styrs via kameror och ett koordinatsystem från en säker plats i annan del av byggnaden.


Forsmarks kärnkraftverk