System i kraft- och värmeverkens tjänst

Vi har tagit fram ett eget koncept för traverser som hanterar bränsle genom att koppla samman specialkranar, för höga hastigheter och driftklasser, med system som har med automation att göra. Konceptet fungerar även utmärkt för att hantera matavfall i biogasanläggningar och andra liknande processer.

Vi tar ett helhetsgrepp om bränslehanteringen:

  • Guidning av lastbilarna som levererar biomassa eller avfall till anläggningen så att de kör in och tippar i rätt port.
  • Tömning av tippfickorna så att nya leveranser kan komma till.
  • Kontroll av olika delar i bränslelagret så att rätt bränslekvalitet levereras till pannan.
  • Leverans av bränsle till pannan.
  • Tillträdeskontroll så att personal på ett säkert sätt kan övervaka och underhålla kran och övrig utrustning i bränslehallen.
     


Tranås Energi


Varberg Energi

Elutrustningen sitter normalt inte på kranen utan placeras i ett separat el-rum, där driftmiljön är bättre än uppe på kranen.


Hulesjöns Biogasanläggning Falköping

Dessa kranar styrs av en PLC 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. En operatörspanel, eller anläggningens SCADA-system, ger operatören möjlighet att styra flödet och övervaka larm.

Vi erbjuder stor valfrihet när det gäller den exakta utformningen av ett kransystem och optimerar styrsystemet för den aktuella anläggningen.