Vattenfall Vattenkraft - Stadsforsen

Vi tackar Vattenfall Vattenkraft för ytterligare en i raden av beställningar gällande modernisering av maskinsalstraverser. Denna gång en klenod från 1938 i Stadsforsen. Maxlast 315 ton i två trallor. Denna gång får vi äran att medverka och förstärka personalstyrkan vid montaget!

Vi har redan order på utrustning till renskranen i Stadsforsen. Till maskinsalstraverserna i Ligga och Stornorrfors samt renskranen i Bergeforsen levererade vi utrustning under 2014. Ett typiskt leveranspaket innehåller Motorer, Frekvensomriktare och El-skåp med kraft & fördelning inklusive komplett elkonstruktion och dokumentation.