Vattenfall Vattenkraft – Hojum

När maskinsalstraversen i Hojum, som är från 1940 och har en kapacitet på 2 x 130 ton, behövde moderniseras fick vi åter förtroendet.
Kraftverket i Hojum, som stod klart 1941, ligger 13 kilometer nedströms från Vänerns utlopp i Göta Älv.

Göta Älvs fallhöjd från Vänern till Kattegatt är 44 meter, varav 32 meter utgör fallhöjden vid Hojum. Dess tre turbiner har en sammanlagd effekt på 186 MW. Leveransen omfattade motorer, frekvensomriktare och el-skåp med kraft & fördelning samt komplett el-konstruktion och dokumentation. Även den här gången fick vi äran att förstärka den ordinarie personalstyrkan vid montaget.