Stora Enso i Nymölla

2013 moderniserade vi för Stora Enso i Hyltebruk och gjorde ett så bra jobb att vi på nytt fick förtroendet när Stora Enso i Nymölla behövde moderniseras
Vi genomförde en komplett el-modernisering av en travers vid PM2:s torrända. Traversen är på 50 ton och är utrustad med två huvudlyft på 25 ton vardera.
Moderniseringen kunde utföras på sex dygn av sex man tack vare noggranna förberedelser. Efter den lyckade insatsen genomfördes utbildningar med personalen.