SKF:s första intelligenta travers

När SKF bygger ut sin tillverkningskapacitet för tunga rullager i Göteborg satsar man på smarta lyftlösningar som bidrar till att minska produktionskostnaderna. ProCranes har fått förtroendet att leverera SKF:s första intelligenta travers.

SKF är som alla vet ett världsledande företag inom tillverkning av kul- och rullager. I takt med att konkurrensen från bland annat Asien skärps, gäller det för SKF att hitta vägar för att hålla nere sina tillverkningskostnader och samtidigt utveckla produktkvaliteten. Ett sätt är att öka precisionen inom materialhanteringen, vilket man just nu är i färd med vid utbyggnaden av SKF:s fabrik i Göteborg. Pär Ström är projektledare för lyftutrustning på SKF:
– Inom tillverkningen av tunga rullager använder vi traverser för materialhantering och servicejobb, berättar han. Genom att använda lyftutrustning som har en högre intelligens och bättre precision i positioneringen räknar vi med att kunna spara en hel del ställtid, bland annat när vi centrerar lagerringarna.
– Lösningen bidrar även till att minska risken för kollisioner och skador på maskinerna, menar Pär Ström. Dessutom förbättras arbetsmiljön när den manuella hanteringen med lyftstroppar ersätts av fjärrstyrda speciallyftdon.

Semi-automatiskt positioneringssystem
Att lyfta tunga komponenter i en produktionsmiljö som är tätt befolkad av både maskiner och personal kan vara problematiskt och ställer höga krav på precision och säkerhet. Lösningen är att använda intelligenta traverser som hjälper operatören att manövrera mjukt och ryckfritt.
– Traverssystemet som SKF beställt har ett frekvensstyrt, semi-automatiskt positioneringssystem som manövreras via en PLC med inbyggd anti-swayfunktion, förklarar Mats Adler på ProCranes. Det innebär bland annat att varje travers styrs med hjälp av förinställda koordinater, vilket möjliggör manövrering med högre precision och större säkerhet.
– Styrsystemet låter också de olika traverserna kommunicera med varandra och med övrig produktionsutrustning, berättar Mats Adler. På så sätt minskar risken för kollisioner och andra skador som kan orsakas av den mänskliga faktorn.

Tio traverser och en halvportal
I leveransen till SKF ingår totalt tio traverser och en halvportal. Lyftkomponenterna kommer från Street Crane och ABUS.