ProCranes levererar bjässe till Krokom

Med en kapacitet på 150 ton, vikt på 42 ton och lyfthöjd på 23 meter,är Jämtkrafts kran i Krokom den hittills största travers JJ Gruppen fått order på. Men så skall den också lyfta två splitter nya, 150 ton tunga turbingeneratorer på plats i vattenkraftsstationen Hissmofors VI, som just nu håller på att byggas. Med projektet, som beräknas vara klart hösten 2013, säkrar Jämtkraft tillgången på förnybar el-produktion för lång tid framöver..

På gång
Med en sammanlagd årsproduktion på 310 GWh, är Hissmofors Jämtkrafts största vattenkraftverk.
– Men delar av anläggningen var över 70 år gamla och behövde förnyas, säger Franz Birkl, projektledare och beställare på Jämtkraft och fortsätter:
– För att ge plats åt Hissmofors VI har vi rivit de två äldsta stationerna, Hissmofors I och II som stod klara på 1890-talet, samt delar av Hissmofors IV.

Stort projekt
NCC Construction tog det första spadtaget i mars 2011 och hittills har sammanlagt 185 000 m3 schaktmassor fraktats bort. Utloppskanalen till den nya kraftstationen är 20 meter djup, 30 meter bred och 200 meter lång. Uppströms har NCC byggt en fångdamm, för att kunna gräva av den gamla dammen. Hissmofors kommer att producera el i delar av den gamla stationen under byggtiden.

Tunga turbiner
De två turbingeneratorerna frånösterrikiska Andritz är på 33 MW och 150 ton vardera och kommer att monteras 5 mil från kraftverket för att därefter transporteras på väg.
– Vi insåg att vi behövde en stor kran för att lyfta dem på plats och gick därför ut med en anbudsförfrågan till åtta olika företag, berättar Franz Birkl, och fortsätter:
– ProCranes lämnade helt enkelt det bästa anbudet i förhållande till de krav vi hade ställt upp.

Rejäl kran
– För oss är det i princip en helt vanlig kranleverans, bortsett från den stora lyftkapaciteten, säger Mats Adler, vd på ProCranes och fortsätter:
– Men det tyngsta lyft som kranen kommer att göra blir inte att lyfta turbingeneratorerna på plats, det blir att lyfta provvikten på 165 ton. Kranen från SWF/ProCranes kommer att tillverkas på Knislinge Mekaniska Verkstad AB i Kristianstad. Den är radiostyrd och utrustad med två stycken hjälplyft med en kapacitet på 8 ton vardera. Spännvidden är 16,5 meter, lyfthöjden 23 meter och vikten på de två huvudbalkarna 16 ton vardera, vilket ger en totalvikt på 42 ton. Efter att turbingeneratorerna har lyfts ner i sina respektive turbinhål, kommer kranen att användas när det i framtiden blir dags för service och renovering.