PM4:s våtändestravers till Stora Enso

Stora Enso i Hyltebruk är ett av Sveriges största pappersbruk med en årlig kapacitet på nästan 500 000 ton tidningspapper.
Det första projektet i Hyltebruk genomförde vi 2012 då underhållstraversen på numera nedlagda PM2:s våtsida behövde ny el-utrustning. Fyra år senare åtgärdade vi PM3:s våtändestravers som även den hade föråldrad el-utrustning i dåligt skick. 2018 var det så dags för PM4:s våtändestravers.
– Förutom en el-utrustning i dåligt skick så var ytbehandlingen på hela traversen i så dåligt skicka att den behövde tas ner, vilket vi gjorde och flyttade in till maskinplanet på PM1. Där blästrades och målades allt stål för att sedan få ny el-utrustning med nya elskåp, frekvensomriktare, motorer, kablar med mera, berättar Mats Adler, vd och projektledare på JJ Gruppen ProCranes.

Stig Wahlström, el-tekniker för traverser på Stora Enso, har bara gott att säga om JJ Gruppen ProCranes:
– Jag måste berömma dem överlag. De är lugna, sansade och mycket behagliga att ha att göra med. De är även skyddsmedvetna och professionella när det gäller arbetet i luften. Jag har bara gott att säga om dem – de är beundransvärda.