Kran till Varberg Energis biobränsleanläggning

Vi samarbetar med ledande leverantörer när det gäller hetvatten-, kraft- och kraftvärmeanläggningar som eldas med biobränsle.
ProCranes samarbetar med ledande panntillverkare som konstruerar, tillverkar och bygger system för hela förbränningsprocessen. ProCranes levererar kranlösningarna för bränslehanteringen som omfattar materialtransporter mellan tippficka, mellanlager och pannans inmatningsbehållare.

Varberg Energi
Bränslehanteringssystemet som ProCranes levererat till Varberg Energi består av en 10-tonstraverskran med gripskopa, kranbana och ett helautomatiskt styrsystem med ett knapp-interface mot chaufförerna. Programmeringen och integreringen har gjorts av Apocca i Kristianstad. Styrsystemet, som är integrerat med anläggningens SCADA-system, kommunicerar med en databas som håller reda på den exakta lagerstatusen i de olika bränslelagren.
– Det fungerar mycket bra att samarbeta med ProCranes, säger Peter Blomdahl, projektledare.