Gamla traverser blir som nya på Volvo i Olofström

Volvo Personvagnars karossfabrik i Olofström har anor från 1730-talet. Riktigt så gammal är dock inte de Hvilan-traverser som används för att hantera de tunga verktygen i pressverket. Nu har de uppdaterats med ny elektrisk utrustning från ProCranes.

Traverserna byggdes på Hvilans Mekaniska i Kristianstad och installerades i karossfabriken 1972–73 då man uppförde den övre verkstaden. Traverserna används för in- och utlastning av pressverktygen vid verktygsbyte i presslinjerna, vilket görs två gånger per skift. Ett tungt och viktigt arbete, intygar Klaus Bernstein som är underhållstekniker på Olofströmsfabrken:
– Om inte traverserna fungerar står pressverket stilla och då stannar hela fabriken, säger han.

Trots åldern och det hårda arbetet är mekaniken i de gamla Hvilan-traverserna i gott skick. Men elutrustningen har blivit sliten och det har varit svårt att få tag i reservdelar på senare år. Därför valde man att byta ut all elektrisk utrustning, inklusive den gamla tyristorstyrda ASEA-motorn, till en modern, frekvensstyrd lösning från ProCranes. Fem traverer har moderniserats i tre omgångar under semesterperioden för att inte störa produktionen.

– Mekaniken på många gamla traverser är oerhört robust och driftsäker, kommenterar Mats Adler på ProCranes. Det är främst elutrustningen som åldras. Det har hänt mycket inom området de senaste åren, och en av ProCranes specialiteter är just att modernisera gamla traverser genom att uppdatera dem med ny elektrisk utrustning.