När standardlösningar inte räcker till

Vi designar nya anläggningar med utgångspunkt i de unika driftförhållanden som gäller för respektive maskinpark. Det kan handla om allt från trånga utrymmen och lågt i tak till höga krav på precision och driftsäkerhet.

Hanteringen av långgods är ett typiskt exempel på detta. När det handlar om rör, stänger balkar eller liknande som måste lyftas, och kanske till och med vridas, för att i nästa steg av processen läggas ner i annan vinkel.


Bharat Forge Kilsta AB


Sandvik

En annan tillämpning är hanteringen av farlig last, till exempel smält metall, där det ställs särskilda krav på både den mekaniska och elektriska utrustningen.

Ytterligare ett område är halvportalkranar där vi sätter ben på ena sidan av kranen och flyttar ner en ändvagn till golvet. Med en traverskran ovanför en halvportalkran kan kunden på så sätt utnyttja produktionsytan bättre och därmed få en effektivare materialhantering.

Vi levererar specialkranar till pappersbruk, stålverk, kärnkraftverk, hamnar, avfallsanläggningar och kraftvärmeverk.