Ibland är det onödigt att köpa nytt

Gamla kranar blir som nya när vi drar nya el-ledningar, byter ut elektroniken, monterar på modern varvtalsreglering i form av frekvensomriktare och servar mekaniken.

Det händer ofta att vi stöter på större produktionskranar med gamla tyristorstyrningar. De har gjort tjänst i många år, men nuförtiden saknas både kompetens och reservdelar för att upprätthålla en driftsäker funktion.

Många uppdrag innebär därför byte av allt från växellådor till strömavtagare. Vilket inkluderar såväl fast som flexibelt kablage samt motorer, kraftfördelning, överlastskydd, säkerhetsfunktioner samt, kanske främst, montage av frekvensstyrda rörelser.

Vi jobbar med frekvensomriktare från Vacon och Schneider Electric. Vacon väljer vi främst när det gäller normala, manuellt styrda traverser och Schneider Electrics Altivar-omriktare när det krävs ”anti-sway” vid styrning av kranarna med PLC.


Ny motor på gammal tralla.


Hela el-utrustningen placerad i en klimatkontrollerad container som åker med som släpvagn till den gamla traversen. Stora Enso-Hyltebruk.


Vår montagepersonal har lång erfarenhet av komplexa installationer under tidspress.
Att kundens produktion är starkt beroende av lyftutrustningen och att jobbet måste genomföras snabbt och effektivt utan missöden är en del av vår vardag.