Följ oss på Facebook

Vi håller dig gärna uppdaterad med vad som händer i lyftbranschen!

Gilla ProCranes på Facebook så får du information om kommande mässor, gratis inträdesbiljetter, spännade installationer, bransch- och produktnyheter mm.
Här hittar du vår facebook-sida.