En sak är säker. Vi kan specialkranar och kranmoderniseringar

ProCranes har två huvudsakliga inriktningar – dels att lösa utmanande problem inom området specialkranar, med kompetens inom respektive kunds fackområde, dels att modernisera alla typer av kranar, oavsett fabrikat.

Till oss vänder du dig när det krävs mer än standardlösningar för att tillgodose dina lyftbehov. Vi är specialister på alla former av lyft, men löser helst problem som innebär en utmaning, vare sig det handlar om specialkranar eller moderniseringar av äldre utrustning, oberoende av fabrikat.

Vi samarbetar med den rikstäckande återförsäljargruppen ABUS Kransystem. Det innebär att vi kan erbjuda specialanpassningar baserade på standardlyft. Vi arbetar även med egna produkter som ger mervärden i form av högre tillgänglighet, effektivare service samt färre och kortare driftstopp.