Nu kan du leasa ABUS Kransystems produkter!

Utrustning för hantering av material utvecklas ständigt. De nyaste modellerna är effektivare än de föregående, vilket innebär större kostnadseffektivitet och bättre konkurrenskraft. Men, investeringar i krananläggningar innebär att man binder kapital under en lång period. Ett sätt att undvika det är att nyttja ABUS Leasing, som ger flera fördelar med flexibla lösningar för just din verksamhet.

- Finansiell leasing ger förbättrat rörelsekapital då ni inte binder kapital i utrustning.
- Ger möjlighet att finansiera andra delar av verksamheten.
- Lätt att budgetera.
- Funktionsleasing är ABUS Service tillsammans med finansiell leasing. Funktionsleasing ger en tydlig översikt av kostnaden för leasing respektive förebyggande underhåll.

ABUS Service anpassas för just dina behov och innebär transparens när det gäller fördelar och kostnader. En kontakt för hela transaktionen, som med tillkommande ABUS Service ger en helhetslösning från projektering, krananläggning och installation till finansiering och service.

Vi hjälper till; projektstadiet, genom transaktionsperioden med ABUS Leasing och efterföljande ABUS Service. Vi ser helt enkelt till att säkerställa driften av er anläggning.