Film från JJ Gruppens leverans till Köpings hamn

I november 2015 levererade JJ Gruppens enhet Lyftsystem KAMAB i Åkersberga en utomhusanläggning till Köpings hamn. Leveransen utgjordes av fyra ABUS-traverser för utomhusbruk med en lyftkraft på 2 x 3,2 ton och spännvidden 23,75 meter respektive 28,75 meter samt två kranbanor på pelare, 150 meter vardera (totalt 174 ton stål).

Kund var Mälarhamnar AB, vars hyresgäst Tibnor ska använda traverserna för att lyfta armeringsmattor. Spiraltrappor och serviceplattformar finns i varje ände på kranbanorna för service och underhåll. Stormlås säkerställer att traverserna inte sätts i rörelse av kraftiga vindar och rälsskrapor håller rälsen fri från snö. Värme finns installerad i både räls, elskåp och motorer för att säkerställa en hög driftsäkerhet. Traverser, kranbanor och pelare är målade med epoxifärg för att klara den korrosiva miljön nära vatten.