Ett helhetsgrepp på bränslehanteringen säkerställer en hög drift- och personsäkerhet

Läs gärna vad de skrivit om oss i en artikel från Energinyheter.se 

Kraftvärmeverken ställer höga krav på sina traverskranar för att möjliggöra en flexibel och ekonomisk bränslehantering. Person- och driftsäkerheten är också mycket viktiga aspekter.

Flera kraftvärmeverk har därför valt traverskranar från ProCranes. Företaget ingår i JJ Gruppen och är inriktat mot skräddarsydda lösningar för verksamheter, där det ställs speciella krav på kranarna. Det kan antingen handla om att modernisera befintliga kranar eller att leverera nya.
– För kraftvärmeverken har vi har tagit fram ett koncept för traverskranar som hanterar bränsle genom att koppla samman specialkranar för höga hastigheter och driftklasser med vårt automationssystem, ProCranes Safe 4.0, berättar Mats Adler, vd hos ProCranes i Kungsbacka. Konceptet fungerar även bra för hantering av matavfall i biogasanläggningar.

En effektiv bränslehantering
ProCranes Safe 4.0 bygger på det programmerbara styrsystemet S7 1200/1500 från Siemens och möjliggör en flexibel och kostnadseffektiv bränslehantering, oavsett typ av bränsle. En operatörspanel eller anläggningens SCADA system för processövervakning ger operatören möjlighet att styra bränsleflödet och övervaka larm. Många kraftvärmeverk har varit i drift i runt 20 år och driftsmiljön för traverskranarna är tuff, särskilt om verket eldar avfall.
– Verken är därför i stort behov av nya kranar, säger Mats Adler. Vår roll blir då att ta fram den traverskran som passar bäst i den aktuella driftsmiljön med hänsyn till bland annat bunkerns och pannans storlek och bränsletyp. Ibland hittar vi lösningar som gör kranen ännu bättre än vad kunden efterfrågar i kravspecifikationen. Det mekaniska lyftmaskineriet är hjärtat i traverskranarna.
– Det levereras av det världsledande tyska företaget KW Kranwerke, berättar Mats Adler. För anläggningar med lägre kapacitetskrav är tyska ABUS Kransystem vår leverantör av traverskranar, medan ABB levererar frekvensomriktare till oss. ProCranes och deras underleverantörer bygger en näst intill nyckelfärdig traverskran innan den levereras till kraftvärmeverken.
– Traverskranen är i drift 24/7 – i en på kvällar, nätter och helger oftast obemannad anläggning – och får därför inte stanna, understryker Mats Adler. Därför är service och underhåll så viktigt och det kan vi erbjuda kunderna.

Tar ett helhetsgrepp
För att optimera person- och driftsäkerheten tar ProCranes ett helhetsgrepp på verkens bränslehantering.
– Vi säkerställer att pannan får en så homogen bränslemix som möjligt för att minska risken för driftstörningar, säger Mats Adler. Vår lösning förhindrar också att kranen ”tar ett omvänt livtag” på den lastbil som levererar bränsle. Det är en säkerhetsfråga av högsta rang.
​Helhetsgreppet omfattar:
• Guidning av lastbilar som levererar biomassa eller avfall till anläggningen så att de kör in och tippar i rätt port.
• Tömning av tippfickorna så att nya leveranser kan ske snabbt.
• Kontroll av olika delar i bränslelagret så att rätt bränslekvalitet levereras till pannan.
• Leverans av bränsle till pannan.
• Tillträdeskontroll så att personal på ett säkert sätt kan övervaka och underhålla kran och övrig utrustning i bränslehallen.

”Ett jättebra jobb”
Ljusdal Energi, Varberg Energi, Tranås Energi, Statkraft Värme AB i Kungsbacka och Falbygdens Energi är några verk som använder traverskranar (bränsletraverser) från ProCranes.
– Under sommaren 2017 levererade vi också en avfallstravers, skopa samt styrsystemet ProCranes Safe 4.0 till Norsaverket i Köping, berättar Mats Adler. Pannan, med en termisk effekt på 12 MW, matas med upp till fyra ton avfall i timmen. Vi valde därför en fyratonstravers från KW Kranwerke med en spännvidd på 13,6 meter, en kranbana på 19 meter samt en skopa på 1,6 kubikmeter med hydraulik för effektivare komprimering. Traversen är utrustad för kontinuerlig drift i dammig miljö.
– ProCranes har gjort ett jättebra jobb. De har varit noggranna och felen under provdriften åtgärdades snabbt, säger Ronny Moberg, enhets- och produktionschef på Norsaverket i Köping. Vi har en bra dialog med ProCranes. Är det något som behöver åtgärdas i produktionen tar de tag i det omgående.